Sno

Name of the Trainee

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

April

May

June

July

1

NAVIN WALMIK JADHAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

GANESH PRAKASH MAHAJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ASHIM AAYUB MANSURI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

KALPESH BHAUSAHEB PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

PAVANKUMAR KAILAS PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

AVINASH RAMESH SABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

SAMBHAJI SANJAY MALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

GANESH JAGDISH PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

KRUSHNA EKNATH BAGUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

SOMNATH BHAGWAN RAVTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

KOMALSING GOTIRAM RATHOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ISHWAR DINKAR CHAVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

GAURAV VIJAY MAHAJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

MANGESH SUNIL MAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

SANDIP ABHIMAN PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

PRASHANT BHAGVAT PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

KIRAN BHAUSAHEB PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

UMESH RAJU PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

GANESH BHAGVAN RAVTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

DINESH DNYANESHWAR MOHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

MILIND SARJERAO AHIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

VIJAY GHANSHAM MAHAJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

DINESH TRAMBAK MALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

SAMADHAN KARBHARI PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ANAND DADA SANAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

LAXMAN DNYANESHWAR PAWAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

PRAVIN WALMIK PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

SHUBHAM FAKIRA NIKUMBH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

PRAMOD NARAYAN SURYAWANSHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

BABULAL MACHHINDRA PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

HITESH BHAGWAN AHIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

DINESH PURUSHOTTAM SHIMPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

SAGAR SURESH MAHAJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

DNYANESHWAR DILIP PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

ANANDA PUNJARAM ZODGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

YOGESH SANJAY KEDAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

RAHUL SANJAY RAJPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

GAURAV WALMIK WAGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

AMOL YUVRAJ CHAUDHARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

VINAYAK SOMNATH CHAUDHARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

NITINKUMAR NANABHAU BAVISKAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

CHETAN KISHORE KUMBIPATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

RUSHIKESH VASANT PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

NITIN RAMESH KURHADE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

HARISH ANIL SHINDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

MANOHAR ONKAR KHARAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

MAHESH KAILAS PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

RAMKRISHNA ARUN PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

AMOL RAMKRISHNA PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

CHETAN DASHARATH WAGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

DHANANJAY DNYANESHWAR PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

DIPAK AJAY PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

BHUSHAN SAMADHAN AHIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

MAYUR DHONDIRAM PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

RAVINDRASING NANA PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

SACHIN SANJAY NAGARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

SHUBHAM ASHOK MALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

PAWAN GANESH BARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

SACHIN LAXMAN SAWANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

GHANSHAM CHAITRAM GANGURDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

NILESH GORAKH MORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

BHUSHAN BAPU SONAWANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

GANESH PRABHAKAR MORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

SHAM LAXMAN GAIKAWAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

KALYAN RAMESH PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

SAMADHAN RAJARAM BURKUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

KESHAV RAJENDRA KALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

EKNATH BHAGWAN DEORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

KALPESH ASHOK PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

JUBERALI LIYAKATALI SAIYYAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

AKSHAY SURESH PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

RAKESH DEELIP MANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

SACHIN DEVACHAND JADHAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

NIKHHIL BHARAT PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

SAGAR SANJAY GHUGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

TUSHAR BHIKAN MAHAJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

MAYUR VISHWASRAO MAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

PRAVIN DILEEP SONWANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

SHAILENDRA RAJENDRA PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

SHUBHAM WALMIK MAHAJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

KARTARSING ASHOK SOLUNKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

VIGHANESH VIJAY SURYAVANSHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

KIRAN ASHOK MORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

DIPAK RAJENDRA MATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

SHUBHAM GOPAL PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

ROHAN SANJAY JADHAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

AVINASH DATTATRAY WAGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

AKSHAY GAJANAN PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

TUSHAR SANJAY BOLKAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

GOPAL BABULAL MALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

SATYAM SANJAY MAHAJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

MAYUR ARUN PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

TUSHAR GORAKH SONAWANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

MANOJ JAGANNATH PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

AKSHAY SANJAY PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

PRADIP ARJUN KENDALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

RUPESH VILAS KAKLIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

RUSHIKESH SHIVDAS RANDIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

BHUSHAN HIRAMAN AHIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

MAYUR DNYANESHWAR BORASE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

JAGADEESH DATTATRAY CHAUDHAREE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

SHAM SANJAY BAVISKAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

NILESH VIRBHAN MAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

MANOHAR VIJAY PATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

MAHESH DILIP MAHAJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

PRASHANT SAKHARAM AHIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

ROSHAN ASHOK CHAUDHARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

SHUBHAM NARAYAN CHAUDHARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

SACHIN PUNAMCHAND CHAVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

RISHIKESH TATYASAHEB PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

GULABRAO SAHEBRAO AHIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

AMOL SHRIRAM BACHHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

BHUSHAN MOTILAL PAWAR