Sno

Name of Staff

Designation

Date of Joining

Photo

1

Shri. B.B.Sonawane

Principal

01-Feb-14

 

2

Shri.K.B.Baviskar

Store Keeper / Clerk

01-Aug-14

 

3

Shri. K.G.Mali

Accountant/ Clerk

2-Feb-15

 

4

Shri. R.K.Baviskar

Peon

01-Sep-15